Er du original?

Af den marts 0 kommentarer

Det handler om at skille sig ud af mængden, når du arbejder med dit personlige brand. At du er original. Det vil sige:

  • At være det modsatte af en kopi, så vi tænker WAU!
  • At være en person, hvis tankegang og handlemønsterer usædvanligt, særpræget, kreativt og individuelt.
  • At være en karismatisk person.

At være original er ikke et mål, men et resultatet af, at du brænder 100% igennem på det felt, du arbejder indenfor og interesserer dig for. At du ikke lægger under for hvad man “normalt” gør i din branche, men at du tør gøre tingene på din egen måde og dermed er en frontløber.

original-big-maiken-ingvordsen

At være original er en bonus du opnår, hvis du bliver ved med at forbedre dig, udvikle dig, ved at være et selvreflekteret menneske, bevare din nysgerrighed, er modig og tør stille dig frem forrest på “scenen” sammen med dit produkt eller dine ydelser.

Med scene mener jeg dér, hvor vi andre kommer i kontakt med dig. Det kan være alt fra din professionelle Facebookpage, YouTube, din blog, mødelokalet, et foredrag du holder, eller måske en mere traditionel scene, hvis du fx er kunstner. Alle har en eller flere scener, hvor vi hver især har mulighed for at brilliere i rampelyset.

Det er vigtigt at forstå, at det er ikke kun talent og hårdt slid, der udgør grundstenene for din succes. At produkterne eller idéerne du skaber, sjældent står helt alene og sælger sig selv. Det er lige så meget din personlighed, karisma, udstråling, mod og evne til handling, samt at kunne italesætte hvorfor du gør dét, du gør, der får tingene ud over rampen. Du er nemlig i mange tilfælde uadskillelig fra det professionelle produkt. I personlig brandsammenhænge er du ofte også selv produktet.

Sådan kommer du i gang med at skabe synlighed omkring dine originale sider

1. Du skal afdække dit nuværende personlige brand. Dvs. stemmer det indtryk som andre har af dig over ens med, hvordan du selv mener, at du og dét du tilbyder, bliver opfattet? Pas på din egen selvopfattelse ikke er baseret på ønsketænkning. Hvordan ser andre dig virkelig, og er det det personlig brand, som du ønsker?

2. Næste spørgsmål er: Hvad er dine personlige ønsker og karrierestrategi for fx de næste 5 år? Er du på vej i den rigtige retning? Hvor vil du hen og hvem vil du gerne påvirke? I Danmark? Internationalt? Måske har du nogle helt konkrete målsætninger.

3. Når pt. 2 er italesat, kan du lægge en branding- og synlighedsstrategi. Den vil handle rigtig meget om, hvordan du kommunikerer, og den vil højst sandsynligt bestå af en digital platform (hjemmeside, profiler på sociale medier, måske en blog, en gennemgående visuel identitet etc.). Du vil skulle tage stilling til, hvordan andre kan komme i dialog med dig og hvordan, du stiller dig selv til rådighed. Alt sammen med udgangspunkt i din autentiske personlighed.


maiken-blogbund


→ Connect med Maiken
Køb ny bog Original – personlig branding & synlighed
Website | Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest